درباره ما

گروه فرهنگی هنری کیمیا هنر پرنیان با هسته ای جوان در حوزۀ تبلیغات و خدمات فرهنگی هنری از شهریورماه ١٣٨٩ شروع به فعالیت نمود. این گروه در اولین گام ها با فعالیت در حوزۀ خدمات طراحی و گرافیک، بازار نسبتاً خوبی را به خود اختصاص داد و در ادامۀ راه با توجه به حجم مشتریان و اســـتقبال از خدمات مجموعه، بخش هدایای فرهنگی و تبلیغاتی را نیز ایجاد نمود. سپس اشـــباع بازار از انواع هدایای تبلیغاتی مشابه و یکسان بودند این مجموعه را بر آن داشت تا با تقویت تیم ایده پردازی و طراحی خود تنوع جدیدی از هدایای وارداتی مرسوم که عمدتا فرهنگی تبلیغاتی بیافریند که علاوه بر تازگی، نمادی از روح خلاقۀ تولید نیز باشـــند؛ این هدایای جدید به دلیل کاربرد مواد اولیۀ طبیعی و زنده در تولیدشان، با نام کلی هدایای طبیعی ارائه گردیده اند.
این گروه فرهنگی در ادامۀ مسیر خود در سال ١٣٩٧ اقدام به ثبت مؤسسۀ فرهنگی هنری چند منظوره با همین نام در وزارت فرهنگ و ارشاد اســـلامی نمود و در همان سال نیز موفق به کسب جایزۀ فیروزه، (معتبرترین جایزه فرهنگی کشور) در حوزۀ تولید محصولات فرهنگی، گردید. راه اندازی مجموعۀ همیار مدیر و مدرســـه ، کامل ترین و متنوع ترین مجموعۀ خدمت رسانی به مدارس و مؤسسات آموزشی، نیز یکی دیگر از دســـتاوردهای این مؤسسه است؛ همچنین برگزاری همایش ها و کارگروه های آموزشی در موضوعات مورد بحث روز از دیگر رویکردهای مؤسسۀ فرهنگی هنری کیمیا پرنیان هنر است .

جوایز و گواهی ها