پروژه ها

معرفی مجموعه برنامه های مدرسه دلنشین قسمت چهارم

معرفی مجموعه برنامه های مدرسه دلنشین قسمت چهارم

«آموزش» اولین گام برای داشتن «محیط زیستی سالم» می باشد. مدرسه مکان مناسبی برای این آموزشهاست و معلمان و دانش آموزان می توانند نقش مهمی در حفاظت و حمایت از محیط زیست داشته باشند. از سویی دانش آموزان پس از آموزش می توانند با رعایت اخلاق زیست محیطی ، الگوی خوبی برای سایرین و حتی […]

معرفی مجموعه برنامه های مدرسه دلنشین قسمت سوم

معرفی مجموعه برنامه های مدرسه دلنشین قسمت سوم

«آموزش» اولین گام برای داشتن «محیط زیستی سالم» می باشد. مدرسه مکان مناسبی برای این آموزشهاست و معلمان و دانش آموزان می توانند نقش مهمی در حفاظت و حمایت از محیط زیست داشته باشند. از سویی دانش آموزان پس از آموزش می توانند با رعایت اخلاق زیست محیطی ، الگوی خوبی برای سایرین و حتی […]

معرفی مجموعه برنامه های مدرسه دلنشین قسمت دوم

معرفی مجموعه برنامه های مدرسه دلنشین قسمت دوم

«آموزش» اولین گام برای داشتن «محیط زیستی سالم» می باشد. مدرسه مکان مناسبی برای این آموزشهاست و معلمان و دانش آموزان می توانند نقش مهمی در حفاظت و حمایت از محیط زیست داشته باشند. از سویی دانش آموزان پس از آموزش می توانند با رعایت اخلاق زیست محیطی ، الگوی خوبی برای سایرین و حتی […]

در حال بروز رسانی اپلیکشین ios