معرفی مجموعه برنامه های مدرسه دلنشین قسمت چهارم

معرفی مجموعه برنامه های مدرسه دلنشین قسمت چهارم

«آموزش» اولین گام برای داشتن «محیط زیستی سالم» می باشد. مدرسه مکان مناسبی برای این آموزشهاست و معلمان و دانش آموزان می توانند نقش مهمی در حفاظت و حمایت از محیط زیست داشته باشند. از سویی دانش آموزان پس از…

معرفی مجموعه برنامه های مدرسه دلنشین قسمت سوم

معرفی مجموعه برنامه های مدرسه دلنشین قسمت سوم

«آموزش» اولین گام برای داشتن «محیط زیستی سالم» می باشد. مدرسه مکان مناسبی برای این آموزشهاست و معلمان و دانش آموزان می توانند نقش مهمی در حفاظت و حمایت از محیط زیست داشته باشند. از سویی دانش آموزان پس از…

معرفی مجموعه برنامه های مدرسه دلنشین قسمت دوم

معرفی مجموعه برنامه های مدرسه دلنشین قسمت دوم

«آموزش» اولین گام برای داشتن «محیط زیستی سالم» می باشد. مدرسه مکان مناسبی برای این آموزشهاست و معلمان و دانش آموزان می توانند نقش مهمی در حفاظت و حمایت از محیط زیست داشته باشند. از سویی دانش آموزان پس از…

معرفی مجموعه برنامه های مدرسه دلنشین

معرفی مجموعه برنامه های مدرسه دلنشین

مجموعه برنامه های « مدرسه دلنشین » گپ و گفتی دوستانه از محمد حسین احمدی مدیر همیار مدیر با فرهنگیان (معلمان و مدیران) عزیز است که پیرامون ایده پردازی در مورد مسائل مختلف مدارس و مجموعه های آموزشی پردازش و…

در حال بروز رسانی اپلیکشین ios