دانش آموز

مرتب سازی با

نمایش
این مدل یک وسیله جذاب ومفید کمک آموزشی وسرگرمی است که برای آموزش آناتومی بدن انسان سر،گردن ونیم تنه فوقانی…
ساعت رومیزی با طرح های چاپی از جمله هدایای کاربردی و مورد استفاده به خصوص دانش آموزان میباشد .
جاسوئیچی ایرانی با طرح های زیبا که می تواند به عنوان هدیه آن را اهدا کرد .