دسته: مدرسه دلنشین

معرفی مجموعه برنامه های مدرسه دلنشین قسمت چهارم

«آموزش» اولین گام برای داشتن «محیط زیستی سالم» می باشد. مدرسه مکان مناسبی برای این آموزشهاست و معلمان و دانش آموزان می توانند نقش مهمی در حفاظت و حمایت از محیط زیست داشته باشند. از…

معرفی مجموعه برنامه های مدرسه دلنشین قسمت سوم

«آموزش» اولین گام برای داشتن «محیط زیستی سالم» می باشد. مدرسه مکان مناسبی برای این آموزشهاست و معلمان و دانش آموزان می توانند نقش مهمی در حفاظت و حمایت از محیط زیست داشته باشند. از…

معرفی مجموعه برنامه های مدرسه دلنشین قسمت دوم

«آموزش» اولین گام برای داشتن «محیط زیستی سالم» می باشد. مدرسه مکان مناسبی برای این آموزشهاست و معلمان و دانش آموزان می توانند نقش مهمی در حفاظت و حمایت از محیط زیست داشته باشند. از…

معرفی مجموعه برنامه های مدرسه دلنشین

مجموعه برنامه های « مدرسه دلنشین » گپ و گفتی دوستانه از محمد حسین احمدی مدیر همیار مدیر با فرهنگیان (معلمان و مدیران) عزیز است که پیرامون ایده پردازی در مورد مسائل مختلف مدارس و…

در حال بروز رسانی اپلیکشین ios