هدایای تبلیغاتی پزشکی یکی از مجموعه هدایای گروه هنری کیمیا هنر می باشد که بیشتر مورد توجه پزشکان ، بیمارستانها و مراکز درمانی می باشد

...
ادامه مطلب

یکی از مشتریان گروه کیمیا هنر، واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران می‌باشد و تا به امروز کیمیا هنر ه...

ادامه مطلب

طراحی ست ویژه همایش زبان دبیرستان مفید یکی دیگر از پروژه های گروه هنری کیمیا هنر بود که بسیار مورد استق...

ادامه مطلب

همکاری با سازمان تاکسیرانی کل کشور در اجرای طرح سپندکه همان طرح خودروی حمل دانش آموزی می باشد .

...
ادامه مطلب