به درخواست دبیرستان دین و دانش منطقه ۱ پوستری جهت نمایشگاه دستاوردهای آموزشی این مجموعه توسط گروه هنری کیمیا ه...

ادامه مطلب

طراحی پوسترهای مرکز تحقیقات خون

یکی از مشتریان گروه هنری کیمیا هنر مرکز تحقیقات بیماری‌های خونی مادرزادی ...

ادامه مطلب

با توجه به بحث تبلیغات و همکاری گروه هنری کیمیا هنر پرنیان با موسسه نوآوران آموزشی کیش، از کلیه فضاهای مدارس ا...

ادامه مطلب

با توجه به نزديك شدن به ايام عيد غدير خم و جشن ولايت، گروه فرهنگی هنری كيميا هنر پرنيان امسال نيز همانند سالهای ...

ادامه مطلب