با توجه به بحث تبلیغات و همکاری گروه هنری کیمیا هنر پرنیان با موسسه نوآوران آموزشی کیش، از کلیه فضاهای مدارس ا...

ادامه مطلب

به درخواست دبیرستان دین و دانش منطقه ۱ پوستری جهت نمایشگاه دستاوردهای آموزشی این مجموعه توسط گروه هنری کیمیا ه...

ادامه مطلب

دبیرستان نیک انجام یکی از دبیرستان‌های خوب منطقه ۱۲ می‌باشد که در خیابان ایران واقع می باشد

ادامه مطلب