یکی از مشتریان گروه کیمیا هنر، واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران می‌باشد و تا به امروز کیمیا هنر ه...

ادامه مطلب