گروه آموزشی مهر هشتم (الشمس الشموس)، همکاری خود را با مدارس غیر انتفاعی الغدیر جزیره کیش در جهت ارتقاء...

ادامه مطلب

با توجه به نزديك شدن به ايام عيد غدير خم و جشن ولايت، گروه فرهنگی هنری كيميا هنر پرنيان امسال نيز همانند سالهای ...

ادامه مطلب

نام مرکز: دانش

علت نام گذاری:

١- مخفف داده پردازان آموزشی نوآوران شم...

ادامه مطلب

با توجه به بحث تبلیغات و همکاری گروه هنری کیمیا هنر پرنیان با موسسه نوآوران آموزشی کیش، از کلیه فضاهای مدارس ا...

ادامه مطلب