به درخواست دبیرستان دین و دانش منطقه ۱ پوستری جهت نمایشگاه دستاوردهای آموزشی این مجموعه توسط گروه هنری کیمیا ه...

ادامه مطلب

دبیرستان نیک انجام یکی از دبیرستان‌های خوب منطقه ۱۲ می‌باشد که در خیابان ایران واقع می باشد

ادامه مطلب

بعد از حدود سه ماه تلاش گروه كيميا هنر بالاخره مجله دوم موسسه نوآوران آموزشی مهر هشتم هم به زير چاپ رفت

...
ادامه مطلب

طراحی پوسترهای مرکز تحقیقات خون

یکی از مشتریان گروه هنری کیمیا هنر مرکز تحقیقات بیماری‌های خونی مادرزادی ...

ادامه مطلب