بعد از حدود سه ماه تلاش گروه كيميا هنر بالاخره مجله دوم موسسه نوآوران آموزشی مهر هشتم هم به زير چاپ رفت

مجله‌ای متفاوت و زيبا ویژه‌ی موسسه نوآوران آموزشی مهر هشتم و مدارس غير انتفاعی الغدير كيش
قرار است اين مجله با هدف بررسی و ارائه عملكرد مدارس الغدير كيش و موسسه مهر هشتم به صورت فصل نامه منتشر گردد. اين نسخه از مجله دارای ۴۴ صفحه بوده و دارای صفحه‌بندی جذاب و دانش آموزی می‌باشد.

نظری بگذارید