طراحی پوسترهای مرکز تحقیقات خون

یکی از مشتریان گروه هنری کیمیا هنر مرکز تحقیقات بیماری‌های خونی مادرزادی کودکان می‌باشد

این مرکز نقش کلیدی و منحصر به فردی در جهت آموزش، پیشگیری، تشخیص و درمان داشته و به عنوان  ارکان سلامت در مسیر پژوهش‌های پایه و حتی کاربردی و بالینی تلقی می‌شود. در این مسیر نیز کیمیا هنر با طراحی و تولید پوسترها و بروشورهایی سعی در ارتقا سلامت جامعه داشته است.عکس‌های ذیل نمونه‌های دیگری از کارهای انجام شده برای مرکز تحقیقات خون می‌باشد.
  

نظری بگذارید