با توجه به بحث تبلیغات و همکاری گروه هنری کیمیا هنر پرنیان با موسسه نوآوران آموزشی کیش، از کلیه فضاهای مدارس الغدیر عکاسی گردید تا بتوان از این تصاویر هم در مجلات ماهیانه و هم در سایت مدارس الغدیر کیش استفاده نمود.

قابل توجه است که بسیاری از این تصاویر از تعدادی زیادی عکس تشکیل شده است و به صورت پانوراما می‌باشد.

مجموعه مدارس  الغدیر کیش شامل ۶ مدرسه در سه مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان بوده و تنها مدارس غیر انتفاعی جزیره کیش می‌باشند.

نظری بگذارید